Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
ABE Campus: Витруални кампуси за основно обучение на възрастни

Програма "Сократ", дейност "МИНЕРВА"

септември 2003-октомври 2005

Координатор: Asociacion de Alumnos y Ex-alumnos AGORA, Испания
Партньори от Швеция, Австрия, Дания, България, Румъния и Белгия

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проектът отговаря на нуждите за насърчаване достъпа до информационните и комуникационните технологии и основното обучение на възрастни за онези групи от обществото с ниска степен на формално образование и във висок а степен на риск от социална изолация. За тази цел проектът ще допринесе за развитието на образователно прилагане на информационните и комуникационните технологии в основното обучение на възрастни.

Развитие

Интернационалният тим ще изработи виртуална среда, специализирана в основното обучение на възрастни и включваща седем виртуални кампуса за основно обучение на възрастни, както и общо такова. Това Европейско виртуално общество за основно обучение на възрастни ще допринесе за адаптирането на основното обучение на възрастни към нуждите на обществото на познанието. Тази виртуална среда и нейното съдържание ще бъдат развити в кооперация със самите обучаеми/партньори, професионалисти в областта на основното обучение на възрастни и експерти в областта на прилагането на информационните и комуникационните технологии в основното обучение на възрастни. Процесът на оценяване и анализ на кампусите ще осигури нов подход и разбиране за първоначалното влияние от употребата на информационните и комуникационните технологии в основното обучение на възрастни.
Проектът включва и дейности за насърчаване на публичния дебат относно употребата на информационните и комуникационните технологии в основното обучение на възрастни - публични чествания, дебати на седмицата относно употребата на информационните и комуникационните технологии в основното обучение на възрастни.
Основните цели на проекта са:
 1. Да се подобри разбирането относно влиянието на информационните и комуникационните технологии в основното обучение на възрастни чрез
  1. организацията на потребностите от преподаване и обучение,
  2. насърчаването на по-съпричастна роля на всички включени страни (преди всичко на самите обучаващи се възрастни) в организацията и планирането на обезпечаването на образование,
  3. обучението в сътрудничество и комуникация, основаващо се на новите информационни и комуникационни технологии,
  4. сътрудничество между отделните култури и проява на съзнание в културно отношение,
  5. усъвършенстването на ролята на преподавателите и другите специалисти по образование за възрастни,
  6. учебният процес и
  7. благоприятстване достъпа до новите информационни и комуникационни технологии и до задочно обучение на социални групи, които срещат трудности за участие в културни и образователни процеси.
 2. Разработване нa виртуална общност за основно образование на възрастни (4 виртуални кампуса за основно образование за възрастни) на Европейско ниво, комбиниращо възможностите на присъственото образование с тези на дистанционното и достъпно обучение чрез новите информационни и комуникационни технологии.
 3. Способстване създаването на Европейско прoстранство за обучение през целия живот, в което основното образование за възрастни е интегрирано като стратегия за включване групите в неравностойно положение.
 4. Използването на новите информационни и комуникационни технологии за постигане целите на качествено образование за всички.

Резултати

Някои от основните дейности, постигнати на настоящия етап от развитието на проекта, са участие във виртуален форум по проекта, обсъждайки техническото развитие на кампуса, разработване на материали за обучение и тяхното дигитализиране, дейност за разпространяване информацията по проекта и др.

Можете да разгледате виртуалния кампус на адрес:
www.basicampus.net/integra-bg/
като въведете:
ID: test
Парола: bulgaria

Заседания и работни срещи на българската смесена комисия

FINAL REPORT & CONCLUSIONS WHY AND HOW TO USE ABE CAMPUS

Насоки за насърчаване използването на информационните и комуникационни технологии при базисното обучение на възрастни, чрез активно участие на обучаващите се.

Разширен компютърен курс за начинаещи и възрастни

Към списъка с проекти                                             Нагоре