Участие в Европейските програми

АктуалноАнета Моянова
международен ръководител на проекти
председател на Управителния съвет

Борислав Иванов
стратегическо развитие

Слави Тодоров
финанси

Тихомир Тодоров
клонова мрежа

Искра Иванова
бизнес развитие

Георги Симеонов
администратор

Николай Катранджиев
екс-председател на УС

Борислав Кузов
ръководител на проект

Теодора Митева
информационни технологии

инж. Валери Вучов
компютърни технологии

Боян Тодоров
асистент

Ценка Тодорова
асистент