Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;


Lifelong learning program (2007 - 2013)

ASLECT Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит
CONNECTION Културните институции като среда за комуникация и учене, LLP 2007-2013
EAT Да свържем езиковото обучение със здравето
МИМО Мрежа за интеграция на мигрантите чрез овластяването им


Socrates Program

ABECampus Витруални кампуси за основно обучение на възрастни / Минерва
ELN Европейска езикова мрежа / Лингва 1 - Подпомагане на езиковото обучение
ELN PLUS Европейска езикова мрежа плюс / Лингва 1 - Подпомагане на езиковото обучение
LELA Да научим източно-европейските езици / Лингва 1
NEWROLE Предотвратяване на отстраняването на възрастни служители / Грюндвиг 2
EUROCONSEIL Професионално ориентиране и консултиране / Грюндвиг 2 - Партньорства за познание
Migrants and Education Участие на мигрантите в образователни програми / Грюндвиг 2
Motivating adults to learn Стратегии за мотивиране на възрастните към обучение / Грюндвиг 2
SEVIR Активното участие на граждани над 65 год като представители и защитници интересите на своята възрастова група
Game On Електронно обучение за провинени, бивши провинени и лица в риск
ILGRECO Разработване и внедряване на образователни ресурси за обучение чрез електронни игри / Грюндвиг 1


Leonardo da Vinci Program

OASI Организационен подход за оценка на квалификационните нужди в малките и средни предприятия
LSP Езици със специално предназначение
Truck Speak Професионално езиково обучение за шофьори на камиони
ELF Обучение за е-фасилитатори
TransQual Преодоляване на несъответствието между изискванията на работното място и уменията на служителите в транспортния сектор.


Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth

Get_Connected Get_Connected - интернет платформа за хора с ментални увреждания


Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006

Strategies for inclusion Стратегии за сближаване - Координирани възможности за качествена заетост - Фаза II


Cisco мрежова академия

Cisco мрежова академия Квалифицирани преподаватели провеждат обучение на мрежови специалисти с Cisco оборудване