Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;Truck Speak - пилотен тест на Урок 1 с шофьори от транспортна фирма "Жиел" ЕООД
28 юни 2005
впечатления, мнения и предложения относно разработвания курс


всички шофьори:
  • Смятат съдържанието на курса за полезно и необходимо за работата им и в ежедневието им по време на път
  • Харесаха оформлението на упражненията
  • Смятат инструкциите към упражненията за полезни и лесни за следване
  • Биха желали да се включат и в следващо организирано тестване на останалите уроци от курса
  • Потвърдиха, че курсът ще им помогне да са по-ефективни и по-добре да изпълняват задълженията си
  • Изразиха желание да получат сертификат при завършване на пълния курс обучение

Какви трудности срещнаха:
  • При упражненията за произношение (забел. на тестващите - английският текст в аудио записите се чете от англоговорящи), както и при изпълнението на някои други упражнения - главно поради различното ниво ползване на английския език.
  • Основните затруднения при четенето и следването на упражненията бяха поради напълно различните кирилица, ползвана в България, и латиницата (в английския език).

Предложения:
  • В уроците "(нелегална) имиграция" и "товарене и разтоварване" да бъдат разработени повече упражнения, ситуации и често употребявани изрази.
  • Да има повече фонетични упражнения.
Общото мнение - курсът е уместен и ще им помогне да изпълняват задълженията си по-добре