Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Truck Speak - професионално езиково обучение за шофьори на камиони


Програма "Леонардо да Винчи"

Октомври 2004 - Март 2007

Координатор: Център за инициатива и бизнес-развитие (CEBD) при Кентърбърийския църковно-християнски университет (CCCU)
Партньори от Обединеното Кралство, Франция, Белгия, Холандия, Испания, Полша и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проектът цели да подобри и развие езиковите знания и способности на хората, заети в международната транспортна дейност, подобрявайки възможностите за заетост, мобилност на работна сила, лично развитие, подпомагайки професионалната интеграция и реинтеграция.
В рамките на проект "Езици със специално предназначение" (2001-2003) бе разработен пакет самоучител - обучаващи и тренинг материали, съдържащи комплект от 10 езикови карти по 10 специфични ситуации/теми в 12 езикови комбинации от български, френски, немски, холандски, полски и английски езици, в допълнение и разширение на картите и езиков курс - мостра английски език за френски шофьори.
Езиковият курс бе разработен, но се оказа, че е необходимо допълнително и по-задълбочено тестване.

Развитие

В настоящия проект се включиха и двама нови партньори - FASE от Испания и Simon Management от Великобритания, които се присъединиха към трансформирането и локализирането на курса към всеки от езиците на партниращите страни и тестването му в различните държави. Курсът ще бъде преработен според направените предложения и отправените препоръки. Допълнително ще бъде разработено ръководство в помощ на обучаемите, както и on-line възможност за оценка - всичко това с цел акредитиране на придобитите знания.
Крайната ни цел е да имаме съдействието на обучителните центрове и съответните асоциации и сдружения за включването на езиковото обучение като важен момент в обучението на шофьорите.

повече информация за проекта можете да получите на www.truckspeak.com

Резултати

В рамките на проекта нашият екип разработва английски език за български шофьори.
Вижте съдържанието на курса

На 28.06.2005г. проведохме пилотен тест с крайни потребители - шофьори от фирма "Жиел" ЕООД, специализирана в международен трнаспорт, на които благодарим за отзивчивостта.
Тук можете да прочете повече за мнението на шофьорите.

Ако желаете да участвате в тестването на езиковия курс, моля свържете се с Анета Моянова
тел./факс 02/ 952 63 96
a.moyanova@integra.bg

Към списъка с проекти                                             Нагоре