Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
TransQual


Програма "Леонардо да Винчи"

Септември 2006 -

Координатор: Canterbury Christ Church University, Великобритания
Партньори от Белгия, Чехия, Франция, Нидерландия, Полша, Испания, Великобритания, България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проектът ще допринесе за разбиране потребностите от обучение на работещите в сферата на транспорта и спедицията.

Развитие

Проектът стартира с проучване, отразяващо съществуващите практики и готовността на стопанските организации, работещи в сферата, да провеждат обучения за своите служители. Цел на проучването е разработването на обучения, съобразени в най-голяма степен с потребностите на служителите в сектора – от администрацията до складовия персонал.

Резултати

В края на проекта ще бъде представен цялостен курс. За неговото разработване и тестване ще бъдат привлечени фирми и организации, работещи в сферата.

Към списъка с проекти                                             Нагоре