Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
СЕВИР


Програма “Сократ”, дейност “Грюндтвиг”

Септември 2006 – Октомври 2008

Координатор: Kifas gGmbH, Waldmunchen, Германия
Партньори от: Германия, Полша, Италия, Великобритания, България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Формите за защита интересите на лицата във възрастта 65+ срещат един и същ проблем в различни европейски държави – намеренията и резултатите от действията се разминават. За да се повиши ефективността на тези действия, е необходимо да се подобрят политическите и комуникативните умения на лицата във възрастта 65+, които доброволно са се ангажирали със защита на интересите на групата, която представляват. Липсват програми за обучение, които развиват такива умения у хората в тази възраст.

Развитие

Основна цел на проекта е разработването на програма за обучение, комбинираща политическо ноу-хау и комуникативни/ социални умения. Разработването на такава програма ще се предхожда от анализ на потребностите от обучение и подкрепа, а също и от преглед на съществуващите модели и опит.

Резултати

Някои от предвидените продукти на проекта са:

  • Доклади, обобщаващи потребностите от обучение чрез сравнение на съществуващи модели;
  • Обучителни курсове – пилотни обучителни програми във всяка от страните, включени в проекта;
  • Европейска образователна програма, предназначена за лицата във възрастта 65+, доброволно ангажирали се с проблемите на групата, която представляват (програмата ще включва: 1. Наръчник за обучители на възрастни - обучение в умения за политическо и социално участие в обществения живот на лицата във възрастта 65+; 2. Ръководство за работата на организациите, защитаващи интересите на лицата във възрастта 65+)


  • За повече информация моля, посетете уебсайта на проекта: http://www.sevir.de

    Към списъка с проекти                                             Нагоре