Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Организационен подход за оценка на квалификационните нужди в малките и средни предприятия (ОАSI)

Програма "Леонардо да Винчи"

септември 2003-октомври 2005

Инициатор: Ca' Foscari University of Venice, Italy
Координатор: Akademie Uberlingen N. Glasmeyer GmbH, Germany and Speha Fresia S.c.a r.l., Italy
Партньори от Италия,Германия, Австрия, Кипър,Финландия, Гърция, Унгария, Полша и Румъния

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проектът OASI е насочен към европейските малки и средни предприятия от производствения сектор и по-специално към малките предприятия и тяхната система за развитие. Под система за развитие се разбира група организационни фактори ( асоциации на предприемачи, обществени и частни системи за обучение, компании-консултанти, професионални общности), които могат да засилят условията за инвестиране в индивидуалното и организационно обучение в рамките на МСП. Това са основните изисквания за постигане на подходящо устойчиво и конкурентно развитие на предприятията.

Развитие

Основната цел на проекта е да изгради модел и система за самооценка на нуждите от обучение, които се подкрепят от резултатите за самооценка на фирмата. От своя страна този модел и система ще съдействат при осъществяне на вътрешния анализ на производствените предприятия. Въвеждането на иновационни и IT технологии, както и на уеб-базирани решения, може да спомогне за обмена на знания, особено в новосъздаващи се професионални общности.

Резултати

Пакетът, който ще предложи проектът, ще бъде достъпен чрез Internet Продуктът ще позволява определени целеви групи, независимо от отдалечеността си, да направят своя анализ, като по този начин се създават големи възможности за постоянно и продължително обучение. Технологичната платформа ще бъде така изградена, че да позволява да се анализират данни от процеса по самооценка на предприятието. Идеята е да се получат инструменти и ръководство за изполване на тези инструменти и те да могат да се обновяват непрекъснато по интернет Събраната информация ще се поддържа като база данни в интернет, като тези данни ще дават възможност да се осъществява контакт със всички МСП, които се нуждаят от бъдещо системно обучение.

За повече информация, моля, посетете уебсайта на проекта:
http://www.oasi-project.net

Към списъка с проекти                                             Нагоре