Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
МИМО - Мрежа за интеграция на мигрантите чрез овластяването им


Програма за учене през целия живот

Октомври 2007 – Септември 2009

Координатор: Paritatisches Bildungswerk, Германия
Партньори от Италия, Испания, Австрия, Литва и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Образованието е не само човешко право, но още има жизненоважна роля в успешната интеграция. Мерките, които правителството предприема, реализират само първите етапи на интегриране и не са достатъчни за постигането на крайната цел. Липсват услуги като по-продължително във времето консултиране и програми по продължаващо образование и обучение. Това са услуги потребни на мигрантите в процеса на тяхното индивидуално интегриране в обществото. Такива програми липсват в много държави от Европейския съюз. Оттук, целта на този международен проект е да разработи ново понятие за интеркултурно образование на възрастни и за социална работа с имигранти.

Развитие

М.И.М.О. – Мрежа за Интеграция на Мигрантите чрез Овластяване им – е ново понятие в продължаващото образование и обучение, което се прилага в образованието и консултирането на мигранти. Кое тук е иновативно? Понятието се уповава на съвсем реални житейски ситуации, в които мигрантите се оказват ежедневно, а също на потенциала и възможностите на мигрантите. Осигуряват се помощ и консултации на мигрантите по начин, който ще доведе до това те да пожелаят и да бъдат способни да развиват своите компетентности в професионалния и личния си живот. В учебните курсове са застъпени нови учебни съдържания и обучителни подходи. Целта е устойчива социална интеграция на мигрантите.

Като използват подходи за самостоятелно учене, участниците в програмата ще придобият ключови умения в следните области:
  • Интеркултурно образование;
  • Методи за овластяване и самоуправлявано учене
  • Идентифициране на уменията и компетенциите;
  • Приложение на идеи от управление на случаи

  • Резултати

    Достъп до учебните теми имате чрез учебната платформа, разработена в рамките на проекта www.meinproject.eu. В платформата е поместен форум, който предоставя възможността да се запознаете с други участници и да обмените опит и информация.

    Към списъка с проекти                                             Нагоре