Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Езици със специално предназначение


Програма "Леонардо да Винчи"

Ноември 2001-Октомври 2003

Координатор: Центъра за инициатива и бизнес-развитие (CEBD) при Кентърбърийския църковно-християнски университетски колеж (CCCUC)
Партньори от Франция, Белгия, Холандия, България, Полша и Обединеното Кралство.

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Тема на проекта са езиковите умения, признавайки и насочвайки се към културно и езиково разнообразие. Съдържанието е новаторско и е основано на действителността "един ден от живота на...", има широк обхват, чрез което е приложимо към всички сектори, включени в снабдителната верига на пазара. Това място на действие съчетава употребата на специфична "промишлена" лексика, на първо място транспортната, а така също и лексика на социалното общуване.

Развитие

Традиционните езикови курсове не са приложими към ежедневието "на пътя" за товарните превозвачи, рядко се предлагат специфични познания, свързани с темите "митница", "полиция", както и с други подобни реални ситуации на пътя.
В рамките на проект "Езиково обучение със специално предназначение" бе разработен пакет самоучител - обучаващи и тренинг материали, които да улесняват работното ежедневие на шофьорите, пътуващи из Европа. Пакетът самоучител съдържа комплект от 10 езикови карти с 12 езикови комбинации на български, френски, немски, холандски, полски и английски езици, включени са думи и фрази по 10 специфични ситуации/теми, определени от самите шофьори и превозвачи. Допълнително се разработва и езиков курс като продължение и разширение на 10-те ситуационни карти. Към картите и курса има и аудио записи.

Резултати

Езиковите карти бяха приети много добре от представители на транспортния отрасъл, в резултат те вече се продават на свободния пазар.

Съдържание и налични езикови комбинации на картите

Тук можете да видите и чуете примерна (първа) страница на карта "Митница и Документи":Повече информация можете да получите от сайта www.truckspeak.com

Към списъка с проекти                                             Нагоре