Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
LELA - Да научим източно-европейските езици

Улесняване приложението на езиците от страните в Централна и Източна Eвропа

Програма "Сократ", дейност "Лингва 1 -
Подпомагане на езиковото обучение"

септември 2002-април 2006

Kоординатор: AUEF Lorraine, Франция
Партньори от Франция, Италия, Португалия, Унгария. Румъния, България и Словакия.

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

В процеса на интеграция на страните от Централна и Източна Европа към Европейския Съюз известна част от тях могат да бъдат присъединени към настоящите образователни и тренинг програми, като по този начин се засилва обмяната на опит между страните и се (пре)създава балансиран поток между Западна и Източна Европа.

Развитие

Новата ситуация създава нови предизвикателства пред страните-кандидатки. Те се проявяват особено при нуждата от мобилност при бързото обучение в един аспект на езика на съответната страна (ежедневния език, технически език в специфична област или по специализирана тематика напр.). Това обучение трябва да даде моментален резултат.
Сайтът по проекта е средство за намиране и класифициране на съществуващите езикови ресурси. Сайтът ще има три основни сектора:
  • Предлагано обучение от университети, държавни или частни организации и асоциации по езиците на десетте страни от Централна и Източна Европа във Франция, Италия и Португалия.
  • Предлаганото обучение във всяка съответна страна по унгарски, румънски, български и словашки като чужди езици.
  • Допълващи/поддържащи дейности и материали по гореспоменатите характеристики.

Резултати

Предлаганите видове езиково обучение, курсове, материали и др. можете да разгледате на www.lela-socrates.org

Към списъка с проекти                                             Нагоре