Участие в Европейските програми

Актуално

Стойностното разнообразие на нашето културно наследство


   В периода 1-5.11.2006г., в ДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов се състоя планираната първа работна среща на партньорите в Европейския проект „Стойностното разнообразие на нашето културно наследство”, по Програма Сократ – Коменски -1. Освен българската страна, която е и координатор, участваха представители от Латвия и Турция. Партньорите от Италия бяха възпрепятствани и не успяха да дойдат. От българска страна в срещата се включи и г-ца Анета Моянова – председател на УС на Сдружение „Интегра” – София. Тя допринесе много за планирането, организирането и протичането на работната среща, давайки полезни насоки, благодарение на богатия си опит при работа с международни проекти. Сдружението е партньор на ДТГ”Д. Хадживасилев” – Свищов в множество инициативи, поддържането на Cisco академията, фунционираща на територията на училището и рекламирането на дейността му извън пределите на страната и т.н.

   Работната срещата премина в приятна атмосфера, като основните дискусии се водеха в аулата на гимназията – една впечатляваща с архитектурата и атмосферата си зала. Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с хляб, сол и здравец. Директорът на училището – г-жа Румяна Иванова поднесе приветствие към всички, пожелавайки им ползотворна и успешна работа, а ученици изпълниха традиционен български народен танц, облечени в национални носии. След приятното начало стартира и същинската работа по проекта. Обсъдени бяха задачите на всяка от партниращите страни за следващите 3 години, какъвто е и срокът на проекта, начините за комуникация на участниците в него, датите за следващата среща в Аксарай, Турция и т.н. Най-интересно бе представянето на партниращите институции, където с помощта на мултимедия, училищата и дейностите в тях бяха показани в звук и картина. Голяма част от времето бе отделена и на представяне на материалите, изготвени от учениците – плакати, рисунки, табла. Разменени бяха и много сувенири, карти и брошури, отразяващи спецификата на традициите за всяка от държавите. Гостите разгледаха Търговската гимназия, която е най-старата на Балканите, а нейната сграда е паметник на културата, чуха интересни факти от историята й, разгледаха изложбените й експонати, видяха специализираните кабинети и класните стаи.

   Интерес предизвика и паралелната среща между ученици от Турция и от България, включени в проекта. На тях беше предложено неформално общуване, достъп до Интернет, много книги с информация за двете страни, която да си споделят взаимно. Осигурен бе и ученически превод на турски, за улесняване на контактите. В края на срещата, децата споделиха впечатленията си от сбъсъка на различните култури, който се оказал интересен и запомнящ се и за двете страни.

   Всички участници полчиха специално изработени сертификати за присъствието си на работната среща, а оценката от нея, която като цяло бе направена бе, че това е била една изключително конструктивна, полезна и приятна за всички среща. Изразена бе надежда за по-нататъшна ползотворна съвместна работа!