Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;




Стратегии за сближаване - Координирани възможности за качествена заетост - Фаза II

Програма за действие на Общността за преодоляване на социалната изолация 2002-2006

Фаза II - декември 2003-ноември 2005

Координатор: Work Research Institute (WRI), Осло, Норвегия
Партньори от Норвегия, Шотландия(UK), Ирландия, Финландия, Германия, Белгия, Италия, Унгария, Испания и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Международното партньорство "Стратегии за сближаване-координирани възможности за качествена заетост" цели обмяната на опит, оценка и разпространяване на успешно работещи модели за устойчива заетост.
Международното партньорство "Стратегии за сближаване-координирани възможности за качествена заетост" цели обмяната на опит, оценка и разпространяване на успешно работещи модели за устойчива заетост.

Развитие

Партньорството се съсредоточи върху темата "сближаване чрез заетост". Участниците в проекта работят с различни целеви групи - имигранти, дълготрайно безработни, затворници, рано напускащи училище без квалификация, жени с ниски доходи, хора с увреждания и здравословни проблеми. В същото време партьорите работят и при съвършено различни условия - например ниска безработица в Норвегия (общо 90 571 = 3.8%, април 2004г.) и нарасналата през последните няколко години безработица в Берлин, Германия (общо 308 087 = 18.2%, април 2004г.). Това наложи главния мотив в партньорството: анализ и развитие на успешни методи, ефективни структури и качествени стандарти, които да доведат до координирани възможности за заетост при уязвими групи. Партньорството отчита факта, че различната обстановка означава и по-широко разбиране, когато се говори за качествена заетост - тя може да бъде стандартна заетост (наемане на работа), свободни порфесии (напр. в кооперативи), заетост на пълен работен ден, както и почасова заетост. Проектът е финасиран от Европейската Комисия в рамките на Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002-2006 ("Програма за действие на Общността за преодоляване социланата изолация 2002-2006"). Норвежката Дирекция по заетостта, Норвежкото Министерство на социалните дейности и партньорите съфинансират проекта.

Резултати

Публикувани са две ръководства (handbook 1 и handbook 2), описващи добрите практики и примери от седем различни държави. Престои да се установят възможни за трансфер елементи, полезни и приложими в различния регионален и национален контекст и предполагащи дискусии по социалните теми на място.

За повече информация можете да се обърнете към координатора: bettina.uhrig@afi-wri.no

Партньорите:

Полезен сайт: http://europa.eu.int/comm/employment_social

на 2 и 3 септември 2004 г. се проведе работен семинар в София на тема "Обмяна и взаимодействие на добрите практики на пазара на труда покана

report

Към списъка с проекти                                             Нагоре