Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
GET_CONNECTED - Да бъдем заедно
интернет платформа за хора с ментални уврежданияПрограма "Сократ", Съвместни действия Сократ-Леонардо да Винчи-Младеж

Септември 2003-Октомври 2005

Kоординатор: alpha nova Betriebsgesmb.H., Австрия
Партньори от Германия, Дания, Обединеното Кралство, Италия, Испания, Гърция, Словакия, Румъния и България.

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Основната идея на проекта е да се създаде достъпна Интернет платформа за хора със затруднения в обучението на основата на самоопределянето и общуването. Хората със затруднения в обучението трябва да бъдат подпомагани и поощрявани да намират информация и контакти с други хора сами, а не само с чужда помощ. Интернет платформата е всъщност средство за постигане на тази цел. По-нататъшна цел е съзнателното използване средствата на Интернет и/или компютрите от хората с ментални увреждания. Обръщането на по-сериозно внимание на този факт както в институциите, работещи с целевата група, а така също и в частния сектор, е един от поводите за създаването на тази платформа.

Развитие

Платформата е приложима за нуждите на целевата група, но също така е достъпна и за всички проявяващи интерес. Oсигурва лесен достъп на хората със затруднения в обучението до средствата на Интернет. Има ясна структура и е използван разбираем и достъпен език. Разработена е на принципа "без бариери" в съответсвтвие с препоръките на Европейския Съюз. Основната целева група са хората със затруднения в обучението, но платформата може да се използва и от всички, които проявяват интерес - това е в основата на идеята за осъществяване на диалог. По този начин платформата е на разположение и може да се използва както от родители, придружители и близки на хората със затруднения в обучението, така и от други хора с увреждания и реално от всеки, който работи с Интернет.

Резултати

На 23.06.2005 г. организирахме тест с крайни потребители, на място при деца със затруднения в обучението от Свищов. Нашите искрени благодарности към всички деца и техните придружители, с които бе удоволствие да се работи и които ни оказаха неоценима помощ с мненията си.

Проектът е продължен до декември 2005г. и платформата, която можете да посетите на адрес http://www.loomy.net/beta, е все още в развитие.

Към списъка с проекти                                             Нагоре