Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
“Гейм он”


Програма “Сократ”, дейност “Грюндтвиг”

Септември 2006 – Октомври 2008

Координатор: NTU: Nottingham Trent University, Великобритания
Партньори от Белгия, Гърция, Италия, Румъния и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Налице е необходимостта да се посрещнат реалните образователни нужди на излежаващите присъда в институциите за лишаване от свобода – осигуряване на знания и умения, които биха улеснили интегрирането им в обществото. Понастоящем, учебен процес в тези институции е начин лишените от свобода да бъдат ангажирани в определени регламентирани дейности и тази роля на образованието и обучението често е за сметка на първата и основна роля.

Развитие

Целта на проекта е да се разработят електронни обучителни материали (включително под формата на игри), които да ангажират активно вниманието, да мотивират, да създадат интерес към учебния процес. Тези обучителни материали ще бъдат разработени така, че да могат да бъдат обхванати включително изтърпяващи присъда със затруднения в ученето, както и такива със слухови увреждания.

Резултати

Предстои да бъдат разработени обучителни материали, които ще бъдат групирани в три модула:

  • Личностно развитие (подобряване на личностната самооценка; как да се справяме с влиянието на обкръжаващата ни среда; мрежи и организации за подкрепа и подпомагащи саморазвитието; разработване и полагане на реалистични цели)
  • Трудови навици (поведение и самопредставяне; лоялност и ангажимент; лична хигиена; обучение и развитие на работното място; какви дрехи да носим на работното място; точност; първи ден на работното място; фирмена йерархия; разнообразие и равни възможности; основни права на работното място и как и на кого можем да се оплачем)
  • Базови умения (езикова култура; математическа грамотност; умения за работа с информационни технологии).
  • Към материалите ще бъдат разработени пакет за обучаващите и учебник за обучаващите се.
    Повече за учебното съдържание можете да научите тук.
    Разработени са още „Ръководство за обучители” и „Ръководство към игрите”.

    Към списъка с проекти                                             Нагоре