Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
EUROCONSEIL - професионално ориентиране и консултиране относно кариерата на безработни млади хора със завършено образование, както на такива с физически и ментални увреждания


Програма Сократ, дейност "Грюндвиг 2 - Партньорства за познание"

Септември 2003 - Юли 2006

Координатор: GRUPUL SCOLAR "ILIE MURGULESCU ", Румъния
Партньори от Румъния, Италия, Португалия и България. През втората година на проекта се включиха партньори от Гърция и Испания.

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Предпоставката за началото е необходимостта от чувствително повишаване на нивото на инвестициите в човешки ресурси, съобразявайки се приоритетите в Европа-нейните граждани и създаването на общество, предлагащо еднакви възможности за качествено обучение през целия живот за всички хора.

Развитие

Проектът включва използването на трансфер на добра практика в областта на професионалната консултация и ориентация, засягаща кариерата на млади хора, приключили образованието си и в момента са безработни,а също така и лица с физически или психически увреждания, които подлежат на специализирано обучение с ограничени познания и професионална квалификация и които са интегрирани в общото обучение.
Иновативният характер на това предложение предполага един нов подход, ориентиран към нови технически и консултантски методи; предлагат се нови инструменти за самооценка на резултатите и познанията, малко използвани досега при обучението на възрастните: крайните продукти могат да бъдат практически полезни методи, използвани в определена целева група ( ще бъде създаден един практически консултантски и ориентировъчен гид, който засяга нуждите на дадената група и компактдиск).

Резултати

Това е втората година от проекта (тригодишен) и общите резултати за "Ръководство за консултиране и ориентиране" са все още в процес на разработка относно структурата и темите, но обмяната на информация и материали доведоха до по-добро знание и разбиране в областта на консултирането, което ще бъде отправната точка за бъдещите задачи и ще бъде използване в бъдещите дейности по проекта.
Можете да разгледате сайта по проекта, разработван в момента, на адрес www.eurocons.netfirms.com

Към списъка с проекти                                             Нагоре