Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Европейска езикова мрежа

Програма "Сократ",Дейност "Лингва 1 -
Подпомагане на езиковото обучение"

Октомври 2001-Септември 2004

Координатор: Държавен езиков център, Литва, град Вилнюс
Партньори от Италия, Австрия, Португалия, Финландия, България, Естония,
Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Латвия.

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проект "Европейска езикова мрежа" цели създаването на източник по интернет - както за обучаемите, така и за преподавателите на съвременните по-малко използвани и преподавани европейски езици. Поради глобалното естество на интернет, използването на електронната мрежа няма да се ограничава само до европейците, а ще е достъпна в целия свят.

Развитие

За потенциалните и съществуващите обучаеми сайтът дава информация за центровете в континентална Европа, където могат да се изучават по-малко използваните и преподавани езици. Споделени са най-добрите висококачествени практики, езиково обучение и преподавателски средства, както и нови възможности за езиково обучение.
Проектът допринася и за осъзнаването на преимуществата на чуждоезиковото обучение от гледна точка на възможността за работа, умствено стимулиране и социално взаимодействие.
За преподавателите електронната мрежа осигурява подкрепа и форум за съвместна работа и обмяна на идеи. Този аспект се разширява чрез конференции и семинари, където се обменят най-добрите практики. Обсъждат се и популяризирането и разпространението на материали по електронната мрежа, както и осъществяването на идеите.

Резултати

Можете да разгледате сайта по проекта: www.euro-languages.net
Преподавателите имат възможността да използват наличните материали във всички участващи образователни институции. Това значително разширява опита и ефективността им. Сайтът предлага информация на английски и на съответните национални езици за нови и вече съществуващи възможности за изучаване на малко разпространените/преподавани европейски езици.

Искате ли да научите?

Към списъка с проекти                                             Нагоре