Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Contrastive analysis categories


 

1

2

3

4

5

 

1. Educational target populations

 

 

 

 

 

 

1.1. General education

 

 

 

 

X

1.2. Vocational training

1.3. Secondary school

 

 

X

 

 

1.4. University

2. Course design factors

 

 

 

 

 

 

2.1. Traditional face to face classroom

 

 

 

X

 

2.2. Fully distance mode

2.3. Blended, mostly in classroom

 

X

 

 

 

2.4. Blended, mostly by distance

......... Еtc.................