Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
EAT - Да се храним навсякъде заедно: да свържем езиковото обучение със здравето


Програма за учене през целия живот, дейност Леонардо да Винчи

Октомври 2007 – септември 2009

Координатор: Canterbury Christ Church University, Обединеното кралство
Партньори от Обединеното кралство, Румъния, Нидерландия, Италия, България.

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проектът е разработен, за да насърчава развиването на осъзнатост и разбиране по темата за езиковото и културното многообразие, както и по темата здравословното хранене. Проектът посреща изискванията на нашето време от: силно послание във връзка с положителните страни на здравословното хранене; пренасяне на знание, разбиране и уважение към културното многообразие; изразяване на осъзнатост по темата за езиковото многообразие в Европа; демонстриране на връзката между език и култура, и следователно, значимостта на езиковото обучение; улесняване придобиването на базови познания по един или повече чужди езици.

Развитие

В проекта се включват 20 училища (начална степен), по 4 от всяка от 5-те Европейски държави – Румъния, България, Холандия, Италия, Великобритания. Всяко училище е свързано с училище от една от останалите държави партньори по проекта. Участват ученици на възраст 9-12 години.

Проектът е разделен на фази:
В началото ще се осъществи проучване и събиране на данни, което ще се проведе в класните стаи. Тези данни са под формата на думи, фрази, прости поговорки, пословици, кратки стихчета, рисунки на учениците.

През следващите фази по проекта тази информация бъде използвана, за да се изготвят учебни материали – езиково обучение и свързаното с него запознаване с културните особености на дадена страна. Форматът на тези учебни материали ще бъде определен допълнително от партньорите по проекта и ще зависи от материалите събрани във фазите 1 и 2.

Резултати

Цялата информация ще бъде събрана и преведена на всеки един от езиците на партньорите, след което ще бъде структурирана в многоезична база данни. Разработва се уеб сайт, който да бъде лесен за работа:
http://www.eatingabroadtogether.eu
Многоезичното съдържание, резултат от проучването, впоследствие ще може да бъде извличано от базата данни и използвано от учителите, здравните работници, за създаването на многоезични образователни продукти, брошури с рецепти и богато разнообразие от задабни и интересни неща като календари, подложки за хранене, чаши за чай, подложки за мишки и др.

Резултатите от нашата работа опитахме да обобщим във видео, което можете да гледате тук.

Обучителен курс по секторна програма "Коменски"

За нас е удоволствие да ви поканим за участие в обучителен курс "Да се храним навсякъде заедно", насочен към преподавателите по чужди езици в начална степен на училищното образование. Курсът е резултат от проект със същото име. Повече информация за курса можете да получите тук.

В обучителния курс ще разработим "меню" за интеркултурано учене, в което (виртуалния) обмен и решаването на конкретни задачи са основните порции, а любопитството, ентусиазмът и сътрудничеството - основните съставки.

Курсът ще се проведе няколко пъти, всеки път в различен град и различна държава. Следващият курс ще се проведе между 9 и 15 май във Хеерлен, Нидерландия. Ако се интересувате от подробната програма на курса, а също от другите дати и места за провеждане на курса, посетете базата данни на Европейската комисия тук. За да намерите курса, натиснете върху "search form", а след това въведете пълното име на курса на английски "Eating Abroad Together" в полето "Title of course". Курсове ще се проведат още в Яш (Румъния), Кентърбъри (Великобритания), София (България). Работният език е английски във всеки един от случаите.

Ако проявявате интерес за участие, можете да кандидатствате за финансова подкрепа пред Център за развитие на човешките ресурси. На уеб сайта на центъра ще намерите формуляра за кандидатстване и насоки. По-конкретно, търсете Програма за учене през целия живот, оттам Секторна програма "Коменски", и Покана "Индивидуални квалификационни дейности". Краен срок 15 януари 2010 г.

Към попълнения формуляр ще трябва да приложите писмо за потвърждение от организаторите на курса. За да получите такова писмо, пишете до Derk Sassen derk.sassen@talenacademie.nl или на телефон 0031 45 5763061.

Ако имате последващи въпроси, не се колебайте да ни потърсите на контактите, посочени в нашия уеб сайт.

Към списъка с проекти                                             Нагоре