Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
ASLECT – Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит


Програма за учене през целия живот, KA4 Валоризация

декември 2010 - ноември 2012 г.

Координатор: Centre for Professional Training in Culture, Румъния
Партньори от Австрия, Германия, Италия, Турция и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проект ASLECT – Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит – е за участието на възрастните хора в културните организации от една страна като ползватели и бенефициенти на образователни и културни програми, а от друга като източник на знания и опит. Реализацията на проекта ASLECT предвижда оформяне на набор от добри практики за участието на възрастни и пенсионери в образованието и културния живот, разработване на обучителни материали, които да подпомогнат специалистите от културната сфера при работата им с възрастните хора, повишаване информираността относно потенциалния принос на възрастните и пенсионерите към образователната и културната сфера.

Развитие

Целите на проект ASLECT::
- Да осигури средства за укрепване капацитета на културните и образователни организации; да предложи обучение на възрастни и комуникационна среда, благоприятна за специфични групи като възрастните и пенсионерите;
- Да създаде възможности пенсионирани специалисти да използват опита си и компетенциите си и да станат обучители на техни връстници и други заинтересовани групи;
- Да се установи партньорство между образователни и културни организации и други културни и социални институции с цел устойчивост на практиките и след приключване на проекта.
Чрез вклюване в дейностите на
- специалисти в сферата на образованието и културата от обществени библиотеки, музеи, културни центрове;
- възрастни и пенсионери, групи и организации на възрастни, доброволци;
- вземащите решения, изследователи и практици от областта на културата и образованието.

Резултати

Основни резултати от проекта:
  1. Участие на възрастните и пенсионерите в образованието и културата - колекция на добри практики
  2. Учебни материали за професионалисти в културната сфера
  3. Възрастните и пенсионерите като обучаващи се - дейности за обучение на професионални кадри в областта на културата от страните, участващи в проекта
  4. Възрастните и пенсионерите като обучители - образователни дейности, разработени от професионалисти в сферата на културата
  5. Възрастните и пенсионерите като ценен за обществото източник на знания и опит - набор от препоръки за културни и образователни организации
  6. Образователни ресурси за културни организации - хранилище на онлайн ресурси за професионалистите от сферата на културата
  7. Два международни семинара с вземащите решения и практици от областта на образованието, културата, активното гражданство и развитието на териториалната общност.
Всички гореизброени материали са налични на http://www.aslect.eu

Back to projects                                             Top